БАКБ ще отнесе печалбата си за годината към фонд Резервен

Съгласно одитирания Годишен финансов отчет на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД за 2009 година печалбата, която институцията е постигнала самостоятелно,

Повече