„Безплатното“ саниране излиза над 17 хил. лв. на апартамент

Санирането по „безплатната“ програма на правителството на ГЕРБ всъщност е „златно“, защото струва на българските данъкоплатци средно над 17 хил.

Повече