Бомби и самолети над Бенгази, армията с десант?

Междувременно в Бенгази цари информационен хаос.Комуникациите са прекъснати. Местните нямат сигурна информация и разполагат единствено с откъслечни сведения, които чуват

Повече