Бизнесклиматът се влошава, оптимизъм за услугите

Показателят „бизнесклимат в промишлеността“ намалява с 2 пункта, което се дължи на изместването на очакванията на предприемачите за бизнес-състоянието на

Повече