Инфлацията в България близо до средното ниво за ЕС през октомври

Инфлацията в България през октомври 2017 година е била близо до средното ниво за Европейския съюз (ЕС) – 1,5%, ускорявайки

Повече