Богатството на 26 милиардери е равно на парите на половината бедняци по света

Концентрацията на богатството се е увеличила още повече през 2018 година и 26-имата милиардери вече притежават толкова пари, колкото и

Повече