Еврото остава стабилно, а високодоходните валути все така нежелани

Инвеститорите обаче продължават да избягват високодоходните валути. Дилърите предполагат, че Федералният резерв ще предприеме нови монетарни стимули по време на

Повече