Българска банка за развитие (ББР) вече е отворена и за кредити към политици

Членът на националния съвет, а до пролетта и на изпълнителното бюро на БСП Георги Гергов не е свързано лице с

Повече