Български и гръцки вина ще бъдат рекламирани в Швейцария, САЩ и Китай

Тя е българо-гръцка и е подадена съвместно от Националната лозаро-винарска камара и гръцката асоциация ENOABE. Целта на програма е популяризиране

Повече