Нови строги правила за субсидиране на висшите училища

Парите, които университетите получават от държавата за научна или художествено-творческа дейност, ще се разпределят по нови, по-строги правила. Субсидиите ще

Повече