Във ВМЗ вече три неизплатени заплати, работниците мизерстват

Възнагражденията в оръжейния гигант не са актуализирани скоро, синдикатите подкрепят ръководстовото, не своите членове. При всяко забавяне на разплащане на

Повече