Цената на раждане в болница тръгва от 900 лева и стига до 2400 лева

Въпреки че от 1 януари тази година болниците са длъжни да публикуват на сайтовете си цените на всички услуги, които

Повече