България и Руъния изостават в „Индекс на настигането“

Естония, Чехия и други „по-млади“ членове на ЕС бързо настигат развитите западноевропейски държави, дори ги задминават по някои критерии, но

Повече