Световноизвестен професор в сферата на AI ще преподава в България

Проф. Люк Ван Гуул, световноизвестен професор и един от най-цитираните учени в сферата на машинното самообучение и компютърно зрение, се

Повече