Идентифицирани са двама от войниците, гаврили се с трупове на талибани

Източникът уточни, че видеоклипът се приема за автентичен. Идентифицираните двама морски пехотинци продължават да служат в Трети батальон на Втори

Прочетете повече