Гражданска отговорност скача нагоре с 15 на сто

Причината е, че през 2012 г. се вдигат лимитите за отговорност – обезщетенията, които застрахователите трябва да платят при настъпване

Повече