Бизнесът с нови финансови стимули да наема работници

Работодателите ще могат да кандидатстват по две нови насърчителни мерки за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара

Прочетете повече