ЕК предлага да отпадне ДДС за някои стоки и услуги

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които Европейската комисия, органите и

Повече