За 10 години домакинствата в Италия изгубили 40% от богатството си

В голяма степен това се дължи на продължителната рецесия и годините на стагнация на италианската икономика. Финансовото нетно благосъстояние се

Прочетете повече

Лошите кредити на домакинствата с деветмесечен минимум

Така лошите заеми (показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции, загуба и

Прочетете повече