Комисията обяви доходите на властта, който иска да вярва…

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува ежегодните декларации за имущество и интереси за

Повече

Бисер Петков ще предложи административно увеличение на МОД с 3,9 на сто

Бисер Петков – министър на труда и социалната полтика, ще предложи на Надзорния съвет на НОИ административно увеличение на минималния осигурителен

Повече

Концесионерите трябва да декларират доходите

Концесионерите в България получиха от Министърството на финансите точно указание относно задължението за изготвяне и публикуване на доклад за плащанията. Те

Повече