Първи места по доходност за фондове на Карол Капитал Мениджмънт

Фондовете с фокус върху Източна Европа, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, заеха първите две места в класациите по постигната доходност

Прочетете повече

Малки фондове с неочаквано голяма доходност

Два от значително по-малките взаимни фондове на български управляващи дружества правят добро впечатление на пазарните участници от началото на 2017

Прочетете повече

Пенсионните фондове гонят 2 процента доходност

Засега регистрираният резултат е  точно 1,77%, като е  постигната среднопретеглената доходност на годишна база към края на юни 2016 г.,

Прочетете повече

Борсите във Венецуела и Египет – първи в света по доходност

През първите седем месеца наблюдавахме големи колебания както на борсите в Западна Европа, така и при големите развиващи се пазари

Прочетете повече