Лиценз за дейност с електронни пари получават две дружества

На свое заседание, проведено на 25 октомври 2018 г., Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на

Прочетете повече

Нови играчи напират към борсовия пазар за електроенергия

През вчерашния ден на свои открити заседания Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е разгледала предложенията в доклади от

Прочетете повече

Финансова подкрепа за модернизация на 5 публични дружества

  Имената на пет публични компании се открояват в списък, одобрен от изпълнителния директор наИзпълнителна агенция за насърчаване на малките

Прочетете повече