ЕС ще обвърже еврофондовете с независимостта на правосъдието

Държавите – членки на ЕС, да преминават през тест за независимостта на правораздавателните си системи, преди да им бъдат отпускани

Повече