ЕК предлага нови правила за банките в ЕС

Европейската комисия предложи нови правила за повишаване на устойчивостта на банките в ЕС срещу възможни бъдещи икономически сътресения. Предложенията завършват

Повече

ЕК предлага да отпадне ДДС за някои стоки и услуги

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които Европейската комисия, органите и

Повече

ЕК предлага нова специална програма с бюджет от 4 милиарда евро

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. ЕК предлага нова специална програма с бюджет от

Повече