ЕК предлага нова схема за презаселване на 50 хил. мигранти

Европейската комисия (ЕК) предлага нова схема за презаселване на поне поне 50 хил. бежанци и пилотни проекти за законна имиграция

Повече

Държавата ще финансира дейностите по ОП „Образование“, докато ЕК поднови плащанията

Държавата ще финансира дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, докато Европейската комисия поднови плащанията по нея,

Повече