Швеция тества национална електронна валута

Централната банка на Швеция тества техническо решение за национална цифрова валута – електронна крона. Това е пилотен проект с продължителност

Повече