Лиценз за дейност с електронни пари получават две дружества

На свое заседание, проведено на 25 октомври 2018 г., Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на

Прочетете повече