Електроенергийната система е стабилна

Електроенергийната система на страната работи стабилно. Резервите от въглища във всички топлоелектрически централи са възстановени след екстремно ниските температури през

Повече