Хората живеещи под прага на бедността в България достигат 1.659 млн.

Хората живеещи под прага на бедността в България достигат 1.659 млн. души или 23.8% от населението на страната. Сумата, под

Повече