ЕК ще подпомага хуманното отношение към животните у нас

Схемите предвиждат предоставяне на средства във връзка с реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните, уточняват от

Повече