Европейският съвет обсъжда икономическия растеж, заетостта и Шенген

Първият от много месеци насам некризисен Европейски съвет обещава да се фокусира как европейската икономика отново да тръгне нагоре, коментира

Повече