Стрес тестове пращат застрахователи на поправителен

Стрес тестовете на застрахователите, които бяха отложени миналата година поради доказано фалшиви документи и подвеждащя информация на един от участниците

Повече

Стрес тестове ще треснат застрахователи и презастрахователи

По препоръка на Управляващия комитет, КФН взе решение да възложи на представителите на EIOPA изработването на методологията за извършването на

Повече

ЕК скастри застрахователи за ”етнически тарифи” за българи

Преди две години изданието разкри, че италиански застрахователни компании фиксирали тарифи за застраховка гражданска отговорност в зависимост от националността на

Повече