10 нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас

През януари 2018 г. 10 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си

Повече

Нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас

През септември 22 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват

Повече