10 нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас

През януари 2018 г. 10 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си

Още ...

Нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас

През септември 22 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват

Още ...