САЩ: Съставиха списък на автомобилите с най-скъпи застраховки

Застрахователният сайт Insure.com обяви резултатите от ежегодно провеждано изследване за стойността на автомобилните застраховки в САЩ. Най-висока премия по застрахователна

Повече