Заявление за обезщетение при безработица се подава и по електронен път от 1 юли

Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път от началото на следващия месец

Повече