Проф. Вучева: Намалете партийната субсидия, за да има пари за социалната сфера

Поне в следващия бюджет направете организационни, законови, структурни преобразования в публичния сектор, за да сме убедени, че ефективността на парите

Повече