Защо трябва да се направи данъчна реформа за ДДС?

  България проявява последователно твърдоглавие да не се намали ДДС и да не се въвежда диференцирано ДДС за храни, лекарства,

Повече