Microsoft продължава подкрепата за НПО в България

През последната година Microsoft подкрепи 19 организации с нестопанска цел (НПО) в България, на които предоставя достъпни и иновативни решения

Повече