Специална марка ще гарантира качеството на българските плодове и зеленчуци

Според него българските оранжерийни производители не употребяват препарати, влошаващи качеството. „Докато моите зеленчуци стоят в тези опаковки, коитоаз съм пуснал,

Повече