4.1 млрд.лв. управляват инвестиционните фондове в България

Към края на март 2019 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат

Прочетете повече

Инвестиционните фондове у нас с 3,29 млрд. лв.

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, към края на септември са 3293.3 млн.

Прочетете повече

Инвестиционните фондове в България управляват над 3 млрд. лв.

Управляваните от инвестиционните фондове в България активи са нараснали с нови 6.5% или със 186.5 млн. лева за първите три

Прочетете повече

Намаляха активите на инвестиционните фондове

Към края на юни 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни  фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат

Прочетете повече