Индустриален капитал холдинг с 24% ръст на печалбата

Индустриален капитал холдинг АД отчита ръст на неконсолидираната печалба с 24% на годишна база до 2,07 млн. лв. за деветмесечието

Повече

Индустриален капитал холдинг отчита 1,5 млн. лв. печалба за 2016 г.

Индустриален капитал холдинг отчита печалба в размер на 1,5 млн. лв. за 2016 г. Финансовият резултат е почти без промяна

Повече