Разширяват индустриалната зона в Пловдив

НКИЗ Имот в Пловдив ще бъде апортиран в капитала на „Национална компания индустриални зони“. Правителството даде съгласието си незастроен терен

Прочетете повече