3 млн. лв. са щетите по ж.п. инфраструктурата след наводненията

В тази сума не са калкулирани загубите, които Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) търпи от пропуснатите ползи заради спряното движение,

Повече