Добавките и пенсиите да са на отделни ведомости

Според социалния министър Георги Гьоков COVID добавките и пенсиите трябва да бъдат изплащани на отделни ведомости, за да няма объркване сред възрастните

Повече