Българинът харчи средно 200 лв. за пътуване в страната и 550 лв. – в чужбина

През първите три месеца на годината 929 хиляди български граждани са реализирали туристически пътувания у нас и в чужбина, което

Повече