Какво да правите, ако не можете да плащате вноските си по кредита по време на кризата

Вероятно почти всички домакинства са изправени пред финансови страхове заради коронавирусната пандемия. Ако работните ви часове са намалени или сте

Прочетете повече