Компании изтеглят капитали от страната

Чуждестранни компании изтеглят капитали от страната. Преките чужди инвестиции в България за първото тримесечие на годината са отрицателни – минус

Прочетете повече

БНБ: Движение на паричните, депозитни и кредитни показатели за м. юли

През юли 2018 г. показатели са, че широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база с 10.4% при годишно нарастване от

Прочетете повече