Невинните измами или капиталовите пазари в началото на 2013 г.

ФЕД вече обмисля доколко е безопасно да запази досегашната си разхлабена парична политика. Евентуална промяна в нея ще предизвика нарастване

Прочетете повече

Оптимизиране на работния капитал или 11 съвета за подобряване на платежноспобността

Оптимизирането на работния капитал /ОРК/ се завръща, но това не е първоначалното ОРК, просто защото обкръжаващата  среда и средствата вече

Прочетете повече

Рисковият капитал се насочва към Югоизточна Европа и Турция?

Рисковите инвеститори се ориентират като цяло към Интернет, финансовите услуги и чистите технологии. Според училището по мениджмънт Wharton, регионът Югоизточна

Прочетете повече