Публични дружества ще публикуват Карта за самооценка

Публичните компании, които са декларирали, че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (Националния кодекс), следва

Повече