Евросредства вдъхват нов живот в два квартала в Троян

Проектът се осъществява се с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално

Повече